เช็กสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุด รอบที่ 2 เป็นวันที่เท่าไหร่?

เศรษฐกิจ

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เช็กสิทธิ์ออนไลน์ รอบต่อไป หรือรอบที่ 2 เป็นวันที่เท่าไหร่

เศรษฐกิจหลังจากที่กระทรวงการคลัง เปิดให้ผู้สมัครบัตรคนจน 2565 เข้าตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th เมื่อวันที่ 16 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนดังกล่าวเป็นการตรวจสิทธิสำหรับคนที่ลงทะเบียนในช่วงวันี่ 5-8 กันยายน 2565

ส่วนในรอบต่อไปก็คือผู้ที่ลงทะเบียนบัตรคนจน 2565 ในช่วงวันที่ 9-25 กันยายน 2565 จะสามารถเข้าตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ได้ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565

โดยกรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ หากสถานะลงทะเบียนสมบูรณ์ขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งในเดือนมกราคม 2566

ในกรณีที่สถานะการลงทะเบียนแจ้งว่า “การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” อาจเป็นผลมาจากการกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ หรือฐานข้อมูลจองกรมการปกครอง เช่น

  1. ผู้ลงทะเบียนเป็นพระภิกษุ/สามเณร/แม่ชี
  2. ไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน
  3. สถานภาพบุคคลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง มีสถานะเสียชีวิต หรือย้ายไปต่างประเทศ หรือจำหน่าย
  4. ผู้ลงทะเบียนไม่ได้มีสัญชาติไทย
  5. ผู้ลงทะเบียนมีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือรูปแบบวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง
  6. ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส
  7. ผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้อง
  8. ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรครบถ้วน แต่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรไม่ถูกต้อง
  9. ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน โปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของบุตรทุกราย

ทั้งนี้ สามารถยื่นแก้ไขข้อมูล ณ จุดลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565